ภาคประชาสังคม 216 องค์กร จี้นายกฯ ทบทวนออก กม.ควบคุมประชาสังคม - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, March 31, 2021

ภาคประชาสังคม 216 องค์กร จี้นายกฯ ทบทวนออก กม.ควบคุมประชาสังคม


    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 216 องค์กร นำโดยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อส่งหนังสือ ขอให้ยกเลิกกระบวนการร่างและเสนอกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง เป็นผู้แทนในการยื่นหนังสือทบทวนการออกกฏหมายดังกล่าวต่อ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักนายกรัฐมนตรี

 

    นางสุนทรี กล่าวว่า ในฐานะคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จากกว่าสองร้อยองค์กรที่ลงนามท้ายหนังสือฉบับนี้ ขอคัดค้านการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะกระบวนการเสนอร่างกฎหมายขัดต่อมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ เรื่องที่กำหนดว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง แต่กฏหมายฉบับดังกล่าวเป็นการยกร่างจากต่างประเทศมาผสมโลงกับกฏหมายที่ประชาชน และภาคประชาสังคมเรียกร้อง รวมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิ เสรีภาพประชาชนอย่างร้ายแรง ขัดหลักนิติธรรม ไม่เป็นไปตามหลัก ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ที่สำคัญจะเป็นการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหารายหรือกำไรมาแบ่งปันกัน ดังนั้น ตนจึงเดินทางมาเป็นผู้แทนเพื่อแจ้งให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทบทวนการออกกฏหมายฉบับนี้

 

    โดยหลังจากยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงได้เดินทางไปยังสำนักงานกฤษฎีกา เพื่อส่งหนังสือให้ทบทวนการเสนอร่างกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages