ม.รัตนบัณฑิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, March 20, 2021

ม.รัตนบัณฑิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล


    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดโครงการ “Open House ม.รัตนบัณฑิต” พร้อมเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หวังผลิตและพัฒนาพยาบาลวิชาชีพคุณภาพสู่ระดับสากล ช่วยทดแทนการขาดแคลนพยาบาลของไทย


    เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี (เชียงราก) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “Open House มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวในเวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการสาธารณสุขไทย กับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล”


    
ดร.สาธิต กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่า ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยAging Society ไม่ได้หมายถึงเพียงมีอายุสูงมากขึ้น แต่ประชากรจะมีชีวิตอยู่นานขึ้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแล และทำอย่างไรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดชีวิต ไม่เป็นภาระกับสังคม ขณะเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล จะต้องมีจำนวนที่เพียงพอไม่ขาดแคลน ยิ่งไปกว่านั้นไทยยังมีความต้องการให้ผู้สูงอายุ ที่มีกำลังทางเศรษฐกิจสูงในต่างประเทศ มาใช้ชีวิตในไทย เพื่อเป็นอีกกลไกในการสร้างเศรษฐกิจศตวรรษที่21 เพราะไทยมีความพร้อมทุกด้าน รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

    “เราเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการให้บริการและการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะทำได้ดีมากในสถานการณ์โควิด-19 จึงเห็นว่าการที่สภาการพยาบาล อนุมัติให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนนั้น จะเป็นประโยชน์ เกิดช่องทางสำคัญในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับประเทศ ต่อไป” รมช. สธ. กล่าว


    รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในต่างประเทศมีมานานแล้ว เช่น อเมริกา ใช้เวลาเรียน 18 เดือน หรือ 1ปี 6 เดือน สำเร็จการศึกษามากถึง 23,354 คน และปัจจุบันยังมีการสอนแบบออนไลน์ เช่นเดียวกับแคนาดา ที่จบหลักสูตรเพียง 2 ปี และในส่วนของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ผ่านความเห็นชอบและประเมินความพร้อมจากสภาการพยาบาล หน่วยกิตการเรียนถือว่ามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด นิสิตที่จบออกไป ถือว่ามีศักดิ์มีศรีเท่ากับพยาบาล4ปี และสามารถสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้เช่นกัน จึงขอให้มั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งสภาการพยาบาลจะคอยช่วยดูแล กำกับติดตาม จนกว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษา


    
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรอื่น คือ รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ที่รักในวิชาชีพพยาบาล เข้าศึกษาปีละไม่เกิน70 คน สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี 6 เดือน ระยะเวลาลดลง เพราะเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของเนื้อหาการพยาบาล จึงเป็นความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาการพยาบาล เป็นสถาบันแรกของประเทศ ที่อนุญาตให้จัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้ เรามีอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ การสอน การวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาล มาถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 
    “เราคาดหวังว่าจะผลิตและพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อตอบสนองการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศ โดยรับผู้ที่มีวัยวุฒิ และคุณวุฒิ เข้าศึกษาตามหลักสูตรอย่างเข้มข้น ปลูกฝังทั้งคุณลักษณะ คุณภาพเชิงวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม นอกจากนี้ห้องเรียนของเรายังมี อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เรียนรู้จากสถานการณ์จำลองเสมือนจริง อาทิ Smart Classroom, Robot, Sim Mom, Sim Man และ Sim Baby อีกทั้งยังใช้วิธีการเรียนการสอน Transformative Learning สู่การปฏิบัติจริง และยังได้รับความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย ทันสมัย ได้คุณภาพ และมาตรฐาน HA ทั้งนี้อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อทางด้านการพยาบาล มาสมัครได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี (เชียงราก)” ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages