“ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่”นั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, October 21, 2020

“ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่”นั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่


    “ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่”  ได้รับฉันทามติ จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาลูกพ่อขุน อย่างท่วมท้น ลอยลำนั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่ 

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง(มร.) ได้เปิดให้มีการลงคะแนนสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ระหว่างเวลา 09.00-13.30 น. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  ที่หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงส่วนกลาง มร.หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา และหน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงส่วนภูมิภาค ณ  สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ซึ่งมีผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี จำนวน 3 หมายเลขประกอบด้วย


    1.ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่  2.ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์ และ 3 รศ.ดร.ปรัชญา ชุมนาเสียว    

    ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยังเสียงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แบ่งออกเป็น 3 สาย  ได้แก่ สายคณาจารย์ 1,101 คน  สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง จำนวน 2,670 คน สายนักศึกษา ป.ตรี-ป.เอก ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษและโครงการพิเศษ จำนวน 197,000 คน 


    ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นในช่วงดึก ปรากฎว่า เบอร์ 1 ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่  ได้คะแนนนำทิ้งห่าง ผู้สมัครรายอื่น ในทุกสาย ทั้งสายของอาจารย์ และสายของเจ้าหน้าที่ 

    ในการตัดสินว่าผู้ใดชนะนั้นจะต้องชนะ 2 ใน 3 สาย จากผลการเลือกตั้งที่รอการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ผศ.ดร สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ชนะทุกสาย ถือว่าชนะเลือกตั้งการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่


    สำหรับว่าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่ คือ ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ นั้นเคยดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ นโยบายที่ใช้หาเสียงอาทิ พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อให้รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยอย่างแท้จริง ,จัดระบบ Shuttle Bus ในมหาวิทยาลัย , ยกระดับงานอนามัยเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน ,สร้าง RU IT Academic Platform สำหรับการเรียนการสอนให้เท่าทันโลกยุคใหม่, สนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสามารถปรับวุฒิการศึกษาได้ตามความเป็นจริงเเละเป็นธรรม, เพิ่มจำนวนและขยายเวลาปิด/เปิดห้องอ่านหนังสือ(โดยเฉพาะโซนด้านหลังราม), “ห้องน้ำสวย ห้องน้ำสะอาด” เปิดบริการตลอด 7 วัน/สัปดาห์, สร้างรายได้ให้นักศึกษาโดยการฝึกอาชีพเสริม ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, จัดสัปดาห์นัดพบแรงงาน


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages