ก.พ.ร.หนุนส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, October 26, 2020

ก.พ.ร.หนุนส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ


    สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยมีผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญ

ด้านเศรษฐกิจ
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน โดย กระทรวงคมนาคม

    ICAO ประเทศไทยสามารถปลดธงแดง ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยแก้ไขข้อบกพร่องในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย ด้านการบินพลเรือนภายใต้มาตรฐานของ ICAO ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลดธงแดง ช่วยสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวของหน่วยงานด้านการบินของไทย ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินสามารถขยายเที่ยวบินไปในประเทศที่มีความเข้มงวดด้านการบิน ปรับเพิ่มระดับมาตรฐานด้านการบินจากประเภท 2 (ห้ามเปิดเส้นทางใหม่ในสหรัฐ) เป็นประเภท 1 ทำให้สามารถเดินทางแบบเช่าเหมาลำได้ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการสายการบินโดยสาร

รายได้จากการท่องเที่ยว
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีนโยบายการผลักดัน และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ทำให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 30.1 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดไว้ 3 ล้านล้านบาท เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2564
    การผลักดันอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้ชาวต่างชาติมีความสะดวกในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้โดยง่าย

ด้านวิจัยและเทคโนโลยี
    อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD ซึ่งเป็นความพยายามในการดำเนินการร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้สามารถผลักดันอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific infrastructure ของประเทศไทยให้ดีขึ้น จากอันดับที่ 42 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นอันดับที่ 38 ในปี พ.ศ.2562

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages