เต็ดตรา แพ้ค จัดงาน “สัปดาห์วันนมโรงเรียนสากล” ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, October 8, 2020

เต็ดตรา แพ้ค จัดงาน “สัปดาห์วันนมโรงเรียนสากล” ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก


    เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak) ผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันนมโรงเรียนสากล (World School Milk Day)” ซึ่งตรงกับวันพุธสุดท้ายในเดือนกันยายนของทุกปี โดย เต็ดตรา แพ้ค ร่วมมือกับฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง จัดกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของนมยูเอชที ตลอดจนความสำคัญของการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยสอนการพับกล่องนมใช้แล้วอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งลงถังเพื่อนำไปรีไซเคิล กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นในระยะยาวของเต็ดตรา แพ้ค ที่มีต่อโครงการนมโรงเรียนและการส่งเสริมภาวะโภชนาการทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการปกป้องอาหาร สิ่งแวดล้อม และเยาวชนในรุ่นต่อไป


    
โครงการนมโรงเรียนถือเป็นกิจกรรมระดับโลก โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีเด็กมากถึง 68 ล้านคนใน 56 ประเทศ ได้รับนมหรือผลิตภัณฑ์โภชนาการในบรรจุภัณฑ์ของเต็ดตรา แพ้ค ที่โรงเรียน โครงการนมโรงเรียนช่วยส่งเสริมพลานามัยและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ ผ่านการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN SDG2 ในการขจัดความหิวโหยและสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Zero Hunger) โดยเฉพาะข้อ 2.1 และ 2.2 ที่มุ่งขจัดภาวะความอดอยากให้เป็นศูนย์ เพิ่มระดับการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ทางโภชนาการ รวมถึงการขจัดภาวะขาดสารอาหารให้หมดไป นอกจากการมุ่งเน้นที่ภาวะโภชนาการในเยาวชนแล้ว โครงการนมโรงเรียนยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนมในท้องถิ่น และเพิ่มความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรีไซเคิลอีกด้วย


    
สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย เต็ดตรา แพ้ค ได้มีส่วนริเริ่มโครงการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างเต็ดตรา แพ้ค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด และ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการรีไซเคิล โครงการนี้รณรงค์ให้มีการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการรีไซเคิล และการบริหารจัดการกล่องเครื่องดื่มก่อนนำไปรีไซเคิล โดยวางเป้าหมายการเก็บรวบรวมกล่องนมยูเอชทีใช้แล้วจากโครงการนมโรงเรียนของสถาบันการศึกษากว่า 437 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำกล่องนมเหล่านั้นไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาผลิตเป็นแผ่นหลังคาและวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 


    ปัจจุบัน มีโรงเรียนมากกว่า 350 แห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยในปีที่ผ่านมาสามารถเก็บรวบรวมกล่องนมได้ถึง 77 ตัน และในครึ่งแรกของปี 2563 นี้ สามารถเก็บรวบรวมได้แล้วถึง 35 ตัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages