เปิดตัว"สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย" ชูวัตถุประสงค์ 8 ข้อ เทิดทูนสถาบัน - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, August 19, 2020

เปิดตัว"สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย" ชูวัตถุประสงค์ 8 ข้อ เทิดทูนสถาบัน

 
    เมื่อเวลา 15 .10 น. วันที่ 19 ส.ค.2563 ที่รัฐสภา นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้แถลงเปิดตัวสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ภายหลังได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า ได้มีการประชุมรวมตัวของมวลสมาชิก เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานกำหนดหน้าที่ บทบาทของสมาคมโดยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกกว่า 100 ราย และในที่ประชุมได้มีการลงมติให้จัดตั้งสมาคม เพื่อทำหน้าที่รวบรวมสมาชิกรัฐสภาทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกฯ ได้ทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ หลังจากมติของที่ประชุม ได้มีการจดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2563 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย" ด้วย

    นายอนันตชัย กล่าวต่อว่า สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ 2.ส่งเสริมการปกครองโดยมีรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย 3.สนับสนุนปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติ 4.สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิกสมาคม องค์กรรัฐสภาไทย และนานาชาติ 5.เสริมสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์สมาชิกรัฐสภาไทย 6.ดำเนินกิจกรรมอันเป็นปะโยชน์แก่สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย และแก่ประเทศชาติ 7.เผยแพร่ข่าวสารระหว่างมวลสมาชิกและประชาชนเพื่อความเข้าใจอันดี และ 8.เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

 
    
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้มีการเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นสมาชิก อาทิ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นที่ปรึกษา

    สำหรับรายชื่อคณะกรรมการก่อตั้ง 10 คน ประกอบด้วย  
1.นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคม
2.นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์อุปนายก คนที่ 1
3.นายประเสริฐ เลิศยะโส อุปนายก คนที่ 2
4.นางสาว เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ เลขานุการ
5.นายเอกชัย เอกหาญกมล เหรัญญิก
6.นายพานิชย์ เจริญเผ่า ปฏิคม
7.นายโสภณ ศรีมาเหล็ก นายทะเบียน
8.นายสามารถ รัตนประทีปพร ประชาสัมพันธ์
9.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ กรรมการ
10.นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages