อเด็คโก้กรุ๊ป จับมือ กระทรวงแรงงาน เซ็น MOU โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, November 2, 2021

อเด็คโก้กรุ๊ป จับมือ กระทรวงแรงงาน เซ็น MOU โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม


    อเด็คโก้กรุ๊ปร่วมกับกระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 


    กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ผู้นำด้านการให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดย นางธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นำโดยคุณไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เพื่อร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยการจัดจ้างเหมาช่วงงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นับเป็นบริษัทจัดหาและจัดจ้างงานแห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ พร้อมกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศอีก 6 บริษัทโดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีในงาน
 

 

    “โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม” มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพได้ตามความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้เกิดรายได้ มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ได้ทำงานใกล้บ้าน ตลอดจนช่วยงานในหน่วยงานบริการสาธารณะ หน่วยงานราชการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

    ทั้งนี้ บริษัทอเด็คโก้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่กลุ่มคนทุกประเภท โดยมีนโยบายหลักเรื่องการรวมความหลากหลายของกลุ่มคน (Diversity & Inclusiveness) โดยมีคนพิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายในการสานต่อนโยบายนี้ในประเทศไทย

    “ที่ผ่านมา การจ้างงานคนพิการเป็นลูกจ้างของบริษัทโดยตรงเป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่น การเสาะหาคนพิการที่เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานที่ทำงาน การเดินทาง โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องที่ผ่านการศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยวิธีการบูรณาการระหว่างกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการ และสถานประกอบการเอกชน

 

    ในเบื้องต้น อเด็คโก้จะมีการจ้างงานคนพิการจำนวน 100+อัตรา (จากยอดรวมโครงการ 329 อัตราของทั้ง 7 สถานประกอบการ) และอาจปรับขึ้นตามความเหมาะสมสำหรับคนพิการ การได้รับเงินช่วยเหลือนับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่การสร้างงานให้คนพิการถือเป็นการสร้างคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ สร้างกำลังใจให้มีพลัง มีความเข้มแข็งและมั่นใจในการดำเนินชีวิต

     กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามปณิธานของบริษัทคือ “Making the Future Work for Everyone” นางธิดารัตน์กล่าว

1 comment:

  1. Best Places To Bet On Boxing - Mapyro
    Where To Bet On https://octcasino.com/ Boxing. It's a sports betting event in which you bet on ventureberg.com/ the outcome of a game. kadangpintar In the boxing world, each player 출장마사지 must decide if or not to

    ReplyDelete

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages