"โฆษก ปชป." ลงพื้นที่ปทุมธานี รับฟังปัญหาประชาชน ลุยตั้งตัวแทนพรรค - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, October 31, 2020

"โฆษก ปชป." ลงพื้นที่ปทุมธานี รับฟังปัญหาประชาชน ลุยตั้งตัวแทนพรรค


    นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปพบประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง อดีต ส.ส. และสมาชิกพรรค ร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ที่มีปัญหาเรื่องโครงการบ้านจัดสรร เรื่องน้ำประปา เรื่องถนนเส้นทางจราจรที่บางเส้นทางใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน และปัญหาอื่นๆ

    โดย นายราเมศ ได้บรรยายการเมืองการปกครองเบื้องต้น หัวข้อ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ย้ำให้เห็นระบบการปกครองและการทำงานของ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ โดยชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์บ้านเมือง ในเรื่องการชุมนุม พรรคสนับสนุนการชุมนุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือสงบและปราศจากอาวุธ แต่จะต้องไม่ทำผิดกฎหมาย ข้อเรียกร้องในเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลาออก หรือยุบสภา และการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อยู่ในวิสัยที่ประชาชนรับได้ แต่ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบัน และการกระทำที่มีลักษณะการก้าวล่วง จ้าบจ้วงสถาบันไม่มีใครรับสิ่งเหล่านี้ได้ คนไทยทุกคนจึงต้องช่วยกันเพื่อประคับประคองหลักการของบ้านเมืองให้เดินไปได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


    
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีสมาชิกพรรคได้ร่วมกันเลือกตั้ง ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายพรรคการเมือง และทำหน้าที่ในการดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ที่ประชุมได้เลือก นายถนอม โซ่พลงาม เป็นตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้งที่ 5


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages