สสว.ชู "เอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์" รุกแก้ปัญหาธุรกิจเร่งด่วน - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, July 14, 2020

สสว.ชู "เอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์" รุกแก้ปัญหาธุรกิจเร่งด่วน


    นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยแผนงานโครงการ Train the Coachของ สสว. ซึ่งได้เข้าสู่ระยะปีที่ 3  โดยมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการรวบรวม คัดสรรโค้ชมืออาชีพจากทั่วประเทศ เสริมองค์ความรู้และทักษะ ให้มีขีดความสามารถที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองแนวทางการพัฒนา SME 4.0และในเวลาเดียวกันSME จะสามารถเข้าถึงโค้ชแต่ละท่านได้บนระบบออนไลน์ และเลือกคุณสมบัติของโค้ชที่มีความชำนาญตามที่ตนเองต้องการได้ปัจจุบันมีโค้ชที่เข้าสู่ระบบกว่า 3,502ราย ประกอบด้วย(1)โค้ชสายกลยุทธ์ธุรกิจ จำนวน 2,676 ราย และ(2) โค้ชสายเทคโนโลยี จำนวน 826 ราย กระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ และมีสาขาความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือวางกลยุทธ์ธุรกิจ

    ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 นี้บนระบบออนไลน์ the sme coachพร้อมแล้วที่จะเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับ SME โดย สสว. จะมีเครื่องมือในการคัดเลือกเครือข่ายโค้ชมืออาชีพจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมบริการช่วยเหลือ สนับสนุน ตั้งแต่การเข้าไปวิเคราะห์ยังสถานประกอบการ และ/หรือ ใช้วิธีการบนเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ เพื่อใช้ในการให้บริการปรึกษาแนะนำสำหรับปี2563 จากผลกระทบวิกฤตโควิด-19ระบบได้ให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์ไปแล้วมากกว่า 500 สถานประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งสามารถจำแนก ปัญหาหลักที่ SME มีความต้องการเร่งด่วนใน5 ลำดับต้นๆ ได้แก่(1) ด้านพัฒนากลยุทธ์การตลาดออฟไลน์และออนไลน์(2) ด้านการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (3) ด้านการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน (4) ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ(5) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

   

ปีนี้ สสว.จะเร่งตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของSME ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงโค้ชมืออาชีพต่างๆ ได้ โดยระบบจะมีตัวกรอง ตั้งแต่ (1) ระดับคุณภาพที่วัดจากจำนวนดาวที่ได้รับจาก SME (2) การคัดเลือกประเภทความเชี่ยวชาญของโค้ช(3) กระบวนการสื่อสารส่งผ่านชุดคำถาม-คำตอบ โดย SME สามารถส่งภาพถ่ายสินค้า หรือแจ้งปัญหาของเครื่องจักร หรือจะส่งภาพขั้นตอนการทำงานให้แก่โค้ชโดยตรงได้เพื่อปรึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ก่อน(4) ระบบอาจจะนำส่งต่อปัญหานี้ไปยังหน่วยงานเฉพาะด้านที่สามารถให้คำตอบได้ ซึ่ง สสว. ก็มีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ ที่ร่วมกับทางสสว. อยู่ก่อนหน้านี้แล้วบริการใหม่ที่จะแนะนำในปีนี้เรียกว่า #เอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์#SMEcoachingonlineโดยจะมี ศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสว.ที่กระจายให้บริการอยู่ในทุกจังหวัด พร้อมจะสนับสนุนระบบงานนี้บนออฟไลน์ควบคู่กันไป

    ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะมีแนวโน้มคลี่คลายลงจนอาจกลับสู่สภาวะปกติ ในอนาคต ทว่ารูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ ก่อนหน้านี้ จะถูกกดดันด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้วิธีคิดและการดำเนินธุรกิจแบบก่อนหน้านี้ จะไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก


    “สสว. เชื่อว่าSME ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับโมเดลธุรกิจที่ทันกับยุค วิถีชีวิตปรกติใหม่(New Normal) ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก และหาแนวทางฟื้นฟูและรักษาการเติบโตต่อไปในระยะยาว แนวทางการปรับตัวด้วยดิจิทัลดิสรัปชั่นจะเป็นอีกหนึ่งทางรอดและปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ SME ไทย เปลี่ยนโฉมแนวทางธุรกิจของตนเอง” นายวีระพงศ์ กล่าวในที่สุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages