4 คำแนะนำดีๆ ของการเรียนอย่างมีความสุข ปรับตัวรับ NEW NORMAL - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, July 9, 2020

4 คำแนะนำดีๆ ของการเรียนอย่างมีความสุข ปรับตัวรับ NEW NORMAL

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะขอนำทุกท่านไปพบกับ 4 คำแนะนำดีๆ ของการเรียนอย่างมีความสุขเพื่อปรับตัวรับการเรียนรู้ใหม่ ในวิถี  New Normal หรือความปกติใหม่

ต้องยอมรับว่าโรคโควิด -19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหันไปทั่วทุกวงการ การเรียนแบบ Hybrid Learning คือ การผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ ช่วยส่งเสริมวิธีการศึกษาหาความรู้ในยุคใหม่ของใครหลายๆ คน

ดังนั้นเราควรมีการสร้างทัศนคติและมาตรฐานการเรียนรู้ในลักษณะนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนในแนวทางใหม่นี้ให้มากที่สุด ซึ่งจะมีสิ่งใดที่เราควรเตรียมพร้อมนั้น ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย ว่ามีอะไรกันบ้าง

Mindset:
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนในแนวทางผสมผสาน เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเรียนการศึกษาในอนาคตนับจากนี้ไป Hybrid Learning Model ซึ่งเป็นการเรียนในรูปแบบใหม่ ที่นำเอาเข้าดีของการเรียนในชั้นเรียนจริง และการเรียนแบบออนไลน์ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญ และแน่นอนว่า สิ่งนี้จะเป็นสิ่งใหม่ในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่กำลังมาถึงนี้ การเตรียมพร้อมและเปิดใจเรียนรู้ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่างๆ ในการเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆ ควรเริ่มค้นคว้า และศึกษาทำความคุ้นเคยอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ ในการเรียนต่อจากนี้ไป

Tools: ต้องเรียนรู้และศึกษาวิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อย่างเช่น Zoom, Microsoft Team, Google Meet, WebEx เป็นต้น สร้างความคุ้นเคย ศึกษาให้เชี่ยวชาญ ทำเป็นในระดับที่ดีเยี่ยม เพราะในอนาคตหลายสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ จะต้องอาศัยการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ใครที่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้โดดเด่นผ่านเครื่องมือเหล่านี้จึงมีโอกาสและได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสัย

Social Responsibility: เข้าใจและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม นับตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน การเดินทาง และการเข้าใช้พื้นที่ส่วนรวมต่างๆ เช่น ห้องสมุด หอประชุม ห้องปฎิบัติการต่างๆ หากมีการกำหนดให้ต้อง Check In ผ่านระบบต่างๆ ในทุกครั้งที่เข้า ออก ก็ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกฎกติกามารยาทใหม่ อาทิ การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบต่างๆ ซึ่งก็มีข้อกำหนดเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรพึงทราบเช่น ทุกครั้งที่ประชุม ควรเปิดกล้อง, เมื่อไม่ได้พูด ให้ปิด (Mute) เสียง และเปิดเฉพาะตอนที่จะพูดเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมารยาททางสังคมที่ควรเรียนรู้และปฎิบัติให้สอดคล้องตาม

Management: การบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการตนเอง เช่น การมีวินัยในเรื่องเวลา การเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด หรือ แม้แต่การเรียนจากบ้านผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่า ด้วยมาตรการ Physical Distancing ต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ ทุกๆ คนต้องสร้างวินัยในตนเองให้เพิ่มมากขึ้นเพราะ ต่างต้องแยกกันไปทำหน้าที่หรือกิจกรรมงานกลุ่มต่างๆ เพียงลำพัง ดังนั้นการมีวินัยรับผิดชอบและเคารพเวลา จึงมีความสำคัญามากที่จะทำให้การทำงานในลักษณะกลุ่มก้อนสำเร็จไปได้ด้วยดี

คงไม่ใช่คำกล่าวที่เป็นเพียงคำปลอบใจว่า เวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมที่สุดในการหันกลับมามองตัวเอง อะไรที่คั่งค้างไว้ไม่ได้ทำ ก็ถือโอกาสสังคายนา อุปนิสัยใดๆ ที่ขัดขวางการเรียนไม่ให้มีประสิทธิภาพ ก็ถือโอกาสรื้อ แก้ไขปรับเปลี่ยน ใช้เวลาที่มีเหลือเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากไม่ต้องเดินทางและไม่ได้มีกิจกรรมออกไปเถิดเทิงที่ไหน มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages