“ยุบสภา” หรือ “ปรับคณะรัฐมนตรี” ประชาชนเลือกอะไร? - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, July 25, 2020

“ยุบสภา” หรือ “ปรับคณะรัฐมนตรี” ประชาชนเลือกอะไร?


    สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่เลือกยุบสภา มากกว่า ปรับคณะรัฐมนตรี เชื่อช่วยแก้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องยุบสภา หรือ ปรับรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,437 ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

    เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการยุบสภา กับ การปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.2 ระบุ ยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ในขณะที่ร้อยละ 20.8 ระบุ ปรับคณะรัฐมนตรี ช่วยได้ นอกจากนี้ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 57.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 21.8 สนับสนุน และร้อยละ 20.9 ระบุเป็นพลังเงียบ

    เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มจุดยืนทางการเมือง พบว่า กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปรายเงินกู้ มาอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ในช่วงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก ร้อยละ 54.4 ในช่วงปลดล็อคโควิดครั้งแรก ร้อยละ 55.6 ในช่วงหลังต่อ พรก.ฉุกเฉิน และล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 57.3 ในช่วงสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

    ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อนำความเห็นของประชาชนในการยุบสภา กับ การปรับคณะรัฐมนตรี มาวิเคราะห์ร่วมกับ จุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ทุกกลุ่มจุดยืนทางการเมืองเห็นว่า การยุบสภาคือทางออกช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ คือ ร้อยละ 50.5 ของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 96.0 ของกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 63.0 ของกลุ่มพลังเงียบเห็นว่า การยุบสภาช่วยแก้ไขสถานการณ์การเมืองปัจจุบันได้

    ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นจุดสำคัญสองจุดคือ ความเห็นของประชาชนต่อการยุบสภาที่น่าจะช่วยสกัดปัญหาการเมืองที่อาจจะลุกลามบานปลายจนยากจะควบคุมที่ไม่น่าจะต้องรอให้สถานการณ์สุกงอมจนยากจะเยียวยาเพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงควรคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจุดสำคัญที่สองคือ ฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลที่อยู่ในระดับที่กำลังเหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อการลงจากหลังเสือของผู้บริหารประเทศดีกว่าปล่อยให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่านี้แล้วจะลงก็ลงลำบากอาจจะไม่สง่างามอย่างน่าเป็นห่วง ฟังเสียงลูกหลานไว้บ้างพวกเขาส่วนใหญ่บริสุทธิ์ใจจริง ๆ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages