อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางจำหน่าย ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ ผ่านระบบออนไลน์ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, July 22, 2021

อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางจำหน่าย ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ ผ่านระบบออนไลน์


 

    นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เป็นหน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ทำหน้าที่ด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างมาก กอปรกับในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมใน ส.คช. ลดน้อยลงจากเดิมทำให้ ส.คช. งดจัดกิจกรรมการวาดภาพศิลปินช้างออกไปก่อน ยกเว้นกรณีลูกค้าต้องการภาพวาดช้าง ก็จะมีการประมูลจำหน่ายภาพวาดช้างทางช่องทางออนไลน์  

 


    
ผอ.อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า โดยปกติ ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ มีการจัดจำหน่ายทางหน้าร้านของช้างไทยแกลเลอรี่ บริเวณลานแสดงช้าง ส.คช. เพียงแห่งเดียว ปัจจุบัน ส.คช. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบผลงานของศิลปินช้างสามารถเลือกซื้อได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส.คช. ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดช้างไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ และบริบาลช้าง รวมทั้งดำเนินการด้านการค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการรักษาช้างที่เจ็บป่วย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
  


   
ท้ายนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจ ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ สามารถเลือกชม/ซื้อ และสอบถามโดยตรงที่ Facebook Fanpage : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang หรือ โทร. 054 829 333

 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages