ม.รามฯ เดินหน้าจัดสอบภาค 2/2563 รอบที่ 2 แบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, July 9, 2021

ม.รามฯ เดินหน้าจัดสอบภาค 2/2563 รอบที่ 2 แบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา


    มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมจัดการสอบไล่ภาค2/2563 (ส่วนกลาง) รอบที่ 2 เป็นรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ 2-15 สิงหาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด


    ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และศบค.ไม่อนุญาตให้สถานศึกษาใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการจัดสอบภาค 2/2563 (ส่วนกลาง) แบบออนไลน์ ในรอบที่1 ระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร. ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อไม่ให้นักศึกษาต้องเสียโอกาสทางการศึกษาและเพื่อให้ปฏิทินการศึกษาเดินหน้าต่อไป มหาวิทยาลัยเห็นควรปรับรูปแบบการสอบไล่ ภาค 2/2563 ในรอบที่2 ให้เป็นการสอบออนไลน์ทุกกระบวนวิชาตามกำหนดเดิม (2-15 ส.ค. 64) โดยไม่มีการเลื่อนสอบอีก ขอให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดการสอบออนไลน์แต่ละวิชาได้จาก QR CODE หรือ Link Line กลุ่มของวิชาต่างๆ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป จากเว็บ/เพจ ของคณะและมหาวิทยาลัย

    "จากการสอบไล่แบบออนไลน์ในรอบที่ 1 ที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ละคณะสามารถจัดสอบได้ด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของนักศึกษาก็มีความพึงพอใจในการสอบแบบออนไลน์ และมีนักศึกษาเข้าสอบในหลายๆวิชามากกว่าการมาสอบที่มหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้ทำให้มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการจัดสอบแบบออนไลน์ในรอบที่ 2 (2-15 ส.ค. 64) ได้อย่างราบรื่น แม้ว่าวิชาที่จัดสอบในรอบที่ 2 ส่วนใหญ่มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนมากก็ตาม”


    
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวในตอนท้ายว่า แม้จะเป็นการจัดสอบแบบออนไลน์ แต่มหาวิทยาลัยก็คำนึงถึงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเข้มงวด เพราะการวัดผลและประเมินผลคือหัวใจสำคัญที่ทำให้คุณภาพบัณฑิตรามคำแหงเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคมตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา จึงขอแนะนำให้นักศึกษา ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบออนไลน์ และแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ของแต่ละคณะให้เข้าใจด้วย

    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเห็นควรปรับรูปแบบการจัดสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ในภาค 2/2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม และวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 เป็นการสอบแบบออนไลน์ เช่นเดียวกับการสอบในส่วนกลาง ขอให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดจากมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิทยบริการฯ ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages