เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ปลูกป่าไผ่ ปลูกชีวิตชุมชน - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, November 28, 2020

เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น ปลูกป่าไผ่ ปลูกชีวิตชุมชน


     ป่าไผ่ จัดเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวขยายพื้นที่ป่า ที่ส่งผลทั้งด้านการเป็นแหล่งระบบนิเวศ ชะลอกระแสน้ำหลาก ช่วยพัฒนาคุณภาพอากาศและยังเป็นทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงาม เช่นเดียวกับ พันธ์ไม้ชนิดสำคัญ อื่น ๆ อาทิ สัก ประดู่แดง มะค่าโมง พยุง ชิงชัน พี้จั่น ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยมหอม ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดดำ เก็ดแดง สำหรับไผ่ที่สำคัญ เช่น ไผ่ป่า ไผ่ตง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร

    บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) นำโดยนายสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการแบ่งปันสู่สังคม จึงได้ร่วมกับชุมชนท่าขอม กว่า 80 คน เข้าพัฒนาพื้นที่ชุมชน และ คุณภาพชีวิตของชาวกระเหรี่ยง บ้านท่าขอม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


    
โดยเริ่มที่ “ตลาดโอ๊ะป่อย” เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โรงเรียน รวมถึงภาครัฐท้องถิ่น ซึ่งคำว่า โอ๊ะป่อย เป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึง พักผ่อน ใช้ชื่อนี้เพราะอยู่ติดลำธารมีน้ำไหลผ่านตลอดปี บวกกับบรรยากาศโดยรอบที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ ให้ความร่มเย็น เมื่อทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้ จึงจะสัมผัสได้กับความสดชื่น เหมือนร่างกายได้ชาร์จแบต และสุขใจไปพร้อม ๆ กัน


    
ดังนั้น เพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรง สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับชุมชน บริษัทฯ มีแนวคิด ที่ต้องการร่วมกับชุมชนในการสร้างพื้นที่ป่าปลูกเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ชุมชน ให้คนในชุมชนได้ดูแล ใช้ประโยชน์ลดปัญหาในการบุกรุกพื้นที่ป่า เก็บของป่า มีทางเลือกในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปลูกอย่างยั่งยืน เพื่อให้พื้นที่ป่าเดิมไม่ถูกทำลาย สร้างพื้นที่ป่าใหม่ ให้เคียงคู่ชุมชน จึงได้จัดโครงการ CSR “ปลูกป่าไผ่ ปลูกชีวิตชุมชน” ร่วมปลูกต้นไผ่ จำนวน 1,500 ต้น ณ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และส่งมอบให้กับชุมชนได้ดูแลและพัฒนาต่อไป ซึ่งในอนาคตจะเป็นพื้นที่สีเขียว ปกคลุมไปด้วยต้นไผ่ที่เติบโต แข็งแรงสวยงาม เคียงคู่ชุมชน เชื้อสายไทยและกระเหรี่ยง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชน อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages