“เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” มอบทุนการศึกษากว่า 2.5 ล้านบาท - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, November 18, 2020

“เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” มอบทุนการศึกษากว่า 2.5 ล้านบาท

    ที่ จ.จันทบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล และโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ภายใต้วิสัยทัศน์ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

    คณะผู้บริหารเอสโซ่ฯนำโดย ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ และ คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก ในความร่วมมือกับ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ศจ. ดร. สมพงษ์ จิตระดับ ที่ปรึกษา และ คุณภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการบริหาร


    ทุนการศึกษานี้ มาจากความร่วมมือของผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ รวมถึงสโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมระดมทุนโดยในปีนี้ ได้จำนวนมากถึง 2,533,957.81 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนที่ยากจนเป็นพิเศษ ที่อาจต้องออกจากโรงเรียนหากไม่มีทุนให้สามารถเรียนต่อได้ จากข้อมูลการประมวลผลในระบบการติดตามนักเรียนทั่วประเทศที่เรียกกว่า iSEE ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

    ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจำนวน 258 ทุน ทุนละ 3,000 บาทให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายกองทุนเพื่อการศึกษา 25 แห่งในจังหวัดจันทบุรีพิธีมอบจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีและได้รับความอนุเคราะห์รถพยาบาลจากโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรีเพื่อคอยช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 7-8 พฤศจิกายน 2563ด้วย


    
กิจกรรม “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” นี้ ฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมกับ กสศ มาตั้งแต่ปี 2562 โดยได้เริ่มไปแล้วที่ จ. เพชรบุรี จ. น่าน และ จ. นครนายก และ ในปี 2563 นี้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียนใน จ. จันทบุรี และจะขยายไปทั่วภูมิภาคยังจังหวัดต่างๆ ตามความต้องการเร่งด่วนต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages