ทส.ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุน รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, November 27, 2020

ทส.ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุน รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล


    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในจุดที่ 1 การก่อสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในอาคารฟอกไต จุดที่ 2 การก่อสร้างระบบเครื่องกรองก่อนเข้าศูนย์ระบบ RO จุดที่ 3 การวางท่อส่งน้ำ จุดที่ 4 การก่อสร้างที่วางปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

    เลขานุการ รมว.ทส. เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินการให้ได้ปริมาณงานและคุณภาพตามแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและแบบแปลนที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงและความปลอดภัย รวมถึงกำชับให้การปรับพื้นที่บริเวณโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนในเรื่องของปั๊มส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมทดลองใช้งานจริงในการลงพื้นที่ตรวจโครงการฯ ครั้งต่อไป (15-17 ธ.ค. 2563) สำหรับการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ของการตรวจติดตามความก้าวหน้าครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages