ก.พ.ร. เปิดโครงการ นปร. สรรหาข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, November 16, 2020

ก.พ.ร. เปิดโครงการ นปร. สรรหาข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง


    
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. มาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้ข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง พร้อมครบทุกด้าน ป้อนเข้าสู่ระบบราชการ ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Disruptive

    โครงการนี้ดำเนินการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 ผ่านมาแล้ว 14 รุ่นสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินผลของโครงการอยู่เสมอ โดยพบว่าหลังผ่านการอบรมมาจาก

    โครงการ นปร.จะเป็น “ข้าราชการสายพันธุ์ใหม่” ที่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนา และวางแผน พร้อมทั้งเป็นนักปฏิบัติ ที่สมดุลครบครัน ตรงตามหลักการที่ ก.พ.ร. ต้องการคือ “สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การเป็นข้าราชการรุ่นใหม่”

    สำหรับปีนี้ ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น จบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี หรือจบปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

    โดยไม่ต้องผ่านการสอบภาค ก. ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8928, 8825, 9937 และ 0 2141 9015 – 18 หรือ www.opdc.go.th และ www.igpthai.org ตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม 2564

    “คนรุ่นใหม่ ไฟแรงที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทย..ไม่ควรพลาด”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages