ก.พ.ร. ผลักดันปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, November 4, 2020

ก.พ.ร. ผลักดันปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านสังคม-สิ่งแวดล้อมKPIs for better life สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)


การปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษในอากาศ

ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 14.08

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการดำเนินการส่งเสริมและผลักดันของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระดับชาติ ส่งผลให้รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับ โดยล่าสุดมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี สูงกว่าเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดไว้ 59,460 บาท/ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2564No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages