ป.ป.ส.มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอสั้น สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทาง“ยูทูบเบอร์” - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, September 9, 2020

ป.ป.ส.มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอสั้น สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทาง“ยูทูบเบอร์”


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) มอบรางวัลให้ทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้น สุดยอดนักสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์ ภายใต้โครงการ “Save Zone, No New Face” (YouthTubers)

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดิโอสั้น ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และสร้างแหล่งการเรียนรู้ใหม่ให้แก่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Booth Camp Online ได้พัฒนาฝีมือและความสามารถ โดยมีวิทยากรมืออาชีพชื่อดังมาให้ความรู้ อาทิ น้าเน็ก, บี้ เดอะสกา, เบ๊นซ์ อาปาเช่, เป็นต้น พร้อมส่งคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที เข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่าถึง 150,000 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน และส่งผลงานเข้าประกวด 234 ทีม


    
นายวีรวัฒน์ กล่าวว่า โครงการ YouthTubers มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมบนโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่าพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ถือเป็นการตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในการสร้างรั้วป้องกันเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติจากปัญหายาเสพติดได้ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จาก 234 ทีม เหลือ 40 ทีม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำแต่ละทีมให้นำความรู้ไปพัฒนาผลงานเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวดในรอบสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com และได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวันนี้ ดังนี้


1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


- รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Dueng

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม The Actor

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม Cheeze Cake Music

- รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม LOW PRO duction, ทีม Save News Thailand และ ทีม Ka fiw


2) ระดับอาชีวศึกษา


- รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม BOOM BOOM

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม ICEBERG Ing.

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม SAKKARIN FILM

- รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม KLASIN, ทีม ADVANCE GG และ ทีม Dmon


3) รางวัลขวัญใจคณะกรรมการ


- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม Saengjaa REFLECTIONS และ ทีม kogu studio

- ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีมสมองนิ่ม และทีม NONAME (โนนาเมะ)


    
นอกจากนี้ สมาชิกจากทีมผู้ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้ได้ค้นหาตนเอง นำความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการสร้างคอนเทนต์ ฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลังจบโครงการครั้งนี้ จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพต่อไป


 
    รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดทุกทีม ขอให้พัฒนาความรู้ความสามารถ ใช้เวลากับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป และขอฝากไปยังเด็ก เยาวชน และประชาชนว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง เพราะการใช้ยาเสพติดจะทำลายระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้อารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าว ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม

    “ขอให้ครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ในสังคม และในชุมชนของตนเอง หรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนติดตามดูแล และสอดส่องไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงโทษและผลร้ายที่ตามมา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัว ประชาชนในชุมชน” รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว


    
ทั้งนี้ หากพบเห็นความผิดปกติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages