คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง จัดสัมมนาออนไลน์ นโยบาย"ไบเดน" - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, April 3, 2021

คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง จัดสัมมนาออนไลน์ นโยบาย"ไบเดน"


    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย (ASAT)และสถานฑูตสหรัฐอเมริกา จะจัดสัมมนาออนไลน์ 2 โครงการฯ เรื่อง “นโยบายต่างประเทศไบเดน: ผลกระทบต่อโลกและไทย” ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยมี ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และ ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ร่วมเสวนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจไบเดน: ผลกระทบต่อโลกและไทย” ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

 

    การสัมมนาครั้งนี้ มี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รศ.ดร.สมชาย ภคภาควิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง และผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขาธิการสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ทั้ง 2 โครงการฯ ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Facebook Page : สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย

    ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ได้ โดยลงทะเบียนผ่าน QR code หรือที่ https://urlth.me/m9K0S สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกนิภา หวันแลบ ทาง e-mail : wi_tum_2554@hotmail.com โทร. 0-2310-8483

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages