สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รับปีกระต่าย - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, February 14, 2023

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รับปีกระต่าย


    
ประกาศสานต่อโครงการดีๆ ของสมาคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนเพื่อนผู้ประกอบการข้าวถุง มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน


    สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรรมการสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ประจำปี 2566-2567 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมอีกจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1. นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล อุปนายกสมาคม

2. นายวิพุธ หวั่งหลี อุปนายกสมาคม

3. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล เหรัญญิกสมาคม

4. นางสาวกรองทิพย์ ธนาถาวรลาภ เลขาธิการสมาคม

5. นางสาวธีนิดา นิธินันท์ศุภกิจ รองเลขาธิการสมาคม

6. นายถาวร ทองพิทักษ์ถาวร ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม

7. นางสาวชญานิศ ธัญญวัฒนกุล ปฎิคม

8. ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ กรรมการ

9. นายกวิภพ พัฒผล กรรมการ

10. นางวิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์ กรรมการ

11. นางนิราวัลย์ โมริ กรรมการ

12. นายปุณฑริก ตติยไพบูลย์ กรรมการ


    
โดยกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประกาศเชิญชวน เพื่อนๆ ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมัครเป็นสมาชิกฯ มาเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ ที่มีความผูกพันธ์แน่นแฟ้น ประหนึ่งครอบครัวเดียวกัน ร่วมพลังกันทำโครงการดีๆ แก่ผู้บริโภค และประเทศชาติ ซึ่งสมาชิกของสมาคมจะมีสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ได้รับข่าวสารทางการตลาดข้าว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างรวดเร็วก่อนใคร ได้รับความรู้ และเทคนิคดีๆ ของเพื่อนสมาชิกมาพูดคุย และแบ่งปัน เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาข้าวถุงของเพื่อนสมาชิก อีกทั้ง การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่รออยู่อีกมากมาย ที่ทางคณะกรรมการชุดใหม่จะทำโครงการเพิ่มเติมออกมาเร็วๆ นี้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้แก่เพื่อนสมาชิกฯ ทุกราย ร่วมกันเติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

    และยังประกาศสานต่อโครงการที่ดี ของสมาคมฯ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ“อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง เพราะคนส่วนใหญ่มีความคิดว่า การกินข้าวจะทำให้อ้วน จึงเลือกที่จะไม่กินข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อสุขภาพ เพราะจะเกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โครงการดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยโดยรวม และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวนาไทยให้มีความมั่นคงในอาชีพ และอีกโครงการที่สมาคมต้องร่วมพลังร่วมกันส่งเสริม คือ การใช้เครื่องหมายรูปพนมมือ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี และที่สำคัญเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังถือเป็นธรรมาภิบาลสำคัญที่ผู้ประกอบการข้าวถุงทุกรายต้องให้ความสำคัญ ร่วมกันรักษามาตรฐานข้าวถุงไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

    ทางสมาคมฯ จะร่วมกันผลักดันโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกฯ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และสุขภาพที่ดีของคนไทยเป็นสำคัญ เราจะร่วมกันในทุกภาคส่วนของเพื่อนสมาชิกฯ เพื่อรวมพลังกันทำโครงการต่างๆ ให้ดีที่สุดเพื่อส่งเสริม และร่วมกันรักษามาตรฐานข้าวไทยเป็นสำคัญ เพื่อให้ข้าวไทย มีความยิ่งใหญ่ อย่างยั่งยืน ไม่แพ้ชาติใดในเวทีโลก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages