รมช.สาธารณสุข รับทราบผลการดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ สสส. - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, May 30, 2022

รมช.สาธารณสุข รับทราบผลการดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ สสส.


    แก้ไข-ป้องกัน-ผลักดันกฎหมาย-สร้างวัฒนธรรมประเพณีปลอดเหล้าห่วงโฆษณาสุราออนไลน์ มอบ คร.ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังเด็ก-เยาวชนหลงผิด


    ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คนที่ 1 กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส.ครั้งที่ 5/2565 ว่า จากการสรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดปี 2565ของ สสส. ทำให้เห็นถึงกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย การผลักดันกฎหมายควบคุม การเพิ่มมาตรการ เกิดความรู้งานวิจัยกับภาคีเครือข่าย นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ป้องกัน สร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงพิษภัยจากการดื่มสุรา การให้นักดื่มเข้าสู่การบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดรวมถึงการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้า ในงานบุญต่างๆ ที่นำมาสู่นโยบายสาธารณะที่ใช้ได้จริงเช่น นโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ลดพื้นที่บาป เพิ่มพื้นที่บุญ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น

    “ที่ผ่านมา สสส. ทำงานขับเคลื่อนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง มีภาคีเครือข่าย ที่สามารถทำงานเชิงรุก จนถึงระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการผลักดันการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด ทั้งนี้ยังมีความเป็นห่วงในประเด็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนออนไลน์ที่กระจายอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะติ๊กตอก(TikTok)ซึ่งเป็นที่นิยมของเด็กและเยาวชน เชื่อว่าหลายคนเมื่อดูแล้วรู้สึกสนุกกระตุ้นให้มีความรู้สึกอยากดื่ม จึงขอมอบให้กรมควบคุมโรค(คร.)เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด” ดร.สาธิตกล่าว 


    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่าผลการดำเนินงานแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดของ สสส.มีการผลักดันร่วมกับภาคีเครือข่าย จนเกิดนโยบายที่สำคัญ 4 นโยบาย อาทิ แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมแอลกอฮอล์ระยะที่ 2 พ.ศ.2564-2570 นโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19นอกจากนี้ยังสนับสนุนองค์ความรู้กว่า 26 เรื่อง สนับสนุนงานวิจัย 31 เรื่อง มีการพัฒนาคู่มือต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม เพื่อให้เครือข่ายพระสงฆ์นำไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไป การทำงานในทศวรรษที่ 3 ของ สสส.จะมุ่งให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ ผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา สนับสนุนการวิจัยและการบำบัด สร้างระบบการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages