อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา‘สวนป่าสาละวิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ของแม่ฮ่องสอน - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, May 5, 2022

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา‘สวนป่าสาละวิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ของแม่ฮ่องสอน


    นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่ และพันธกิจของ อ.อ.ป. ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อีกวิธีหนึ่ง  


    
ผอ.ออป. กล่าวต่อไปอีกว่า สวนป่าสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากจากลักษณะของพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร มีธารน้ำพุร้อนธรรมชาติซึ่งต้นกำเนิดของธารน้ำร้อนมีลักษณะเป็นบ่อน้ำมีน้ำไหลออกจากซอกหินเป็นบ่อๆ มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 79 องศาเซลเซียส โดยแต่ละบ่อธารน้ำจะไหลรวมกันมาเป็นลำธารน้ำอุ่นและไหลลงสู่ลำห้วยแม่สะเรียง และแหล่งน้ำร้อน “บ่อน้ำพุร้อนแม่อุมลอง” ยังคงความเป็นธรรมชาติไม่มี การปรับแต่งสภาพบ่อและบริเวณบ่อแต่อย่างใด


    
อ.อ.ป. คาดหวังต่อไปอีกว่า สวนป่าสาละวินนอกจากจะให้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นพื้นที่บริการทางด้านวิชาการต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการรู้จักใช้ธรรมชาติที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


    
ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดอยากมาเยี่ยมชมและเข้าสัมผัสความเป็นธรรมชาติของสวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ อ.อ.ป. สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage : น้ำพุร้อนแม่อุมลอง สวนป่าสาละวิน /โทร. 081 881 5037

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages