สถ.เปิดตัวแพลตฟอร์มให้บริการประชาชน Local Service เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, January 19, 2022

สถ.เปิดตัวแพลตฟอร์มให้บริการประชาชน Local Service เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ


    นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขออนุญาต ชำระค่าธรรมเนียม ชำระภาษี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง


    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการมอบแนวทางปฏิบัติงานการอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์โครงการระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน 


     นายประยูร กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ ทุกภาคส่วน ทำให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในยุค New Normal กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันพัฒนาการให้บริการประชาชนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน โดยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนภารกิจ 10 ด้าน เพื่อ 10 กลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ได้ยกระดับการพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชน และผู้ประกอบการในการขออนุญาต ชำระค่าธรรมเนียม ชำระภาษี โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


     โดยในระยะเริ่มต้นได้พัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนใน 4 กระบวนงาน ได้แก่ การยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศในพื้นที่สาธารณะ สำหรับการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา และการยื่นแบบเพื่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบสำหรับการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ 

 

    ทั้งนี้ ประชาชน และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขออนุญาต ชำระค่าธรรมเนียม ชำระภาษีได้ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง http://lsv.dla.go.th และสามารถติดตามสถานะการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม ชำระภาษีผ่านแอพพลิเคชั่น Local Service ได้ทั้งระบบ IOS และ Android 

 

      สำหรับระบบดังกล่าว คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะได้พัฒนากระบวนงานให้บริการประชาชน อื่นๆ ในลำดับต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages