“ตราฉัตร” รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 2564 - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, January 5, 2022

“ตราฉัตร” รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 2564


    
“ซี.พี.อินเตอร์เทรด” ภายใต้แบรนด์ “ตราฉัตร” รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี พ.ศ. 2564 ตอกย้ำมาตรฐานองค์กร ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยั่งยืน มากกว่า 10 ปี


    นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนซ้ายมือ) มอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี พ.ศ. 2564 ให้กับบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมี นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (กลุ่มธุรกิจตราฉัตร) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ เพื่อตอกย้ำมาตรฐานองค์กรสม่ำเสมอ ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยั่งยืน มากกว่า 10 ปี (เมื่อปี 2553 และ ปี 2563) จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การันตีความสำเร็จองค์กรในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์คนไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และยึดหลักบรรษัทภิบาล จนเป็นที่ยอมรับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ


    
“รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูองค์กรที่ประกอบธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อีกทั้งรางวัลฯ ดังกล่าวยังเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จให้กับองค์กร ด้วยการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล จนเป็นที่ยอมรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages