นักศึกษา ม.รามคำแหง คว้าเหรียญทอง เวทีดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 2564 - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Sunday, October 10, 2021

นักศึกษา ม.รามคำแหง คว้าเหรียญทอง เวทีดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 2564


    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2564 “Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021)” โดยสามารถคว้ามาได้ 1เหรียญทอง ในสาขาชีววิทยา 2 เหรียญเงิน ในสาขาชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ และ 2 เหรียญทองแดง ในสาขาชีววิทยาและวัสดุศาสตร์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์


    สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย รางวัลเสนอผลงานวิจัยโดดเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Prize) ผลงานวิจัยเรื่อง: Effects of sediment on juvenile coral abundance at Ko Maphrao, the Western Gulf of Thailand โดย นายอารัตน์ ช่วยชาติ นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา มี รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลเสนอผลงานวิจัยโดดเด่นระดับเหรียญเงิน (Silver Prize) ผลงานวิจัยเรื่อง: Microplastics pollution in commercially dried anchovy fish in Chumphon Province โดย นายปภาณภัค ประกอบผล นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา มี ผศ.ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผลงานวิจัยเรื่อง: Free-Wearable Fall Detection for Elderly with Deep Learning โดย นายพุฒ ฝ่าผล นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ดร.ชฎาพร เกตุมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรางวัลเสนอผลงานวิจัยโดดเด่นระดับเหรียญทองแดง (Bronze Prize) ผลงานวิจัยเรื่อง: A study on antibacterial activities of fruit peel wastes from rambutan, longan and banana โดย นางสาวกฤษณา โกมลวานิช นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา มี ผศ.ดร.วิมล จันทร์แจ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผลงานวิจัยเรื่อง: Development of gas sensor based on 2D titanium carbide (Ti3C2Tx MXene) โดย นางสาว สุภาพร คำลือ นักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ มี ดร.ยศศรายุทธ สีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    อนึ่ง รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นรางวัลที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานวิจัย (Senior project) โดดเด่นในแต่ละปี โดยนักศึกษาต้องได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนสถาบันต้นสังกัด และร่วมนำเสนอผลงานในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 โดยมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีการพิจารณาระดับเหรียญรางวัล แบ่งเป็น 9 สาขา ได้แก่ สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของนิสิต นักศึกษา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และหวังอย่างยิ่งว่านักศึกษาเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages