ม.รามคำแหง เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 วันที่ 7 มิถุนายนนี้ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, June 5, 2021

ม.รามคำแหง เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 วันที่ 7 มิถุนายนนี้


    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(รมว.อว.) จะเป็นประธานเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 
    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้บริการฉีดวัดซีนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป นั้น


    มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ม.รามคำแหง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และรองรับการเตรียมเปิดภาคเรียนได้ตามปกติโดยเร็ว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษา ม.ร. ให้รอติดตามประกาศการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนจากมหาวิทยาลัยต่อไป 


    นอกจากนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิททยาลัยรามคำแหง จะให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก อีก 6 แห่ง ด้วย


    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นโรงพยาบาลในการควบคุมการฉีดวัคซีนและส่งต่อกรณีวัคซีนมีผลข้างเคียง รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติม ในส่วนของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและคัดกรอง


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages