ม.ราม รับนักศึกษาใหม่ TCAS ปีแรก สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, December 17, 2021

ม.ราม รับนักศึกษาใหม่ TCAS ปีแรก สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์


    
อีกขั้นของพัฒนาการด้านการเรียนสื่อ! ม.รามคำแหง เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน พร้อมเปิดรับนักศึกษาผ่านระบบ T-CAS ปี 2565 เป็นครั้งแรก เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัลเป็นหลัก เสริมสร้างศักยภาพนักสร้างหนังด้วยทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาชีพวงการภาพยนตร์และ Content Creator


    อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เผยว่าบทบาทของนักสื่อสารมวลชนมีความสำคัญอย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติ โดยแต่ละปีได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาในการสมัครเข้าเรียนด้านสื่อสารมวลชนจำนวนมาก คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบ T-CAS เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2565 เพื่อรองรับความต้องการของผู้สนใจเข้าเรียนสื่อสารมวลชน พร้อมผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านโทรทัศน์ วิทยุ วงการภาพยนตร์ รวมถึงแวดวงอื่นๆ ที่อาศัยความรู้ด้านสื่อสารมวลชน ให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ให้แก่สังคมต่อไป


    ด้าน อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ กล่าวว่าในยุคปัจจุบัน ทุกอย่างล้วนเป็นดิจิทัล ทั้งสื่อการถ่ายภาพ และสื่อการเผยแพร่ การสตรีมมิงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Netflix Disney+ YouTube และ TikTok เป็นต้น ซึ่งแพลตฟอร์มระบบดิจิทัลเหล่านี้ยังคงมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกในอนาคต

    “หากย้อนไปยุคสื่อดั้งเดิม การเรียนหลักสูตรภาพยนตร์ ก็จะถ่ายทอดและได้รับทักษะความรู้ด้านภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันได้มีการนำศาสตร์ภาพยนตร์ไปประยุกต์เข้ากับศาสตร์ด้านอื่นๆ ด้วย จึงเกิดเป็นการบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนโครงข่ายดิจิทัล และยังมีสื่ออื่น ๆ ที่นำศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องมาใช้ เช่น Video Presentation ที่ต้องมีในทุกองค์กร” อาจารย์บัณฑิต กล่าว

    อาจารย์บัณฑิต กล่าวว่าอีกว่าโครงสร้างการเรียนสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ กระบวนการการถ่ายทำ และหลังการถ่ายทำ โดยมุ่งเน้นการผลิตภาพยนตร์ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Project-Based Learning) ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความทันสมัยจากนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะสามารถเรียนจบและเข้าสู่วงการภาพยนตร์ โฆษณา Content Creator และอื่น ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละเทอมนักศึกษาจะได้ผลิตภาพยนตร์หรือสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างลงลึก

 

    สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษา 2565 ในระบบ TCAS65 ทุกรอบ สำหรับรอบที่ 1 Portfolio รับจำนวน 30 คน สามารถส่งแฟ้มผลงานได้ที่ https://forms.gle/w4FxJxx9NSvBAnUQ8 ตั้งแต่วันที่ ถึง 7 มกราคม 2565 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://mac.ru.ac.th/tcas/ หรือ https://www.facebook.com/DigitalFilm.and.CreativeMedia.Ramkhamhaeng

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages