อ.ส.ค. เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ย้อนรำลึก 60 ปี - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, December 28, 2021

อ.ส.ค. เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ย้อนรำลึก 60 ปี


    อ.ส.ค. สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานย้อนรอย 60 ปี ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยใน “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565


    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพ และยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ โดย อ.ส.ค. ขับเคลื่อนภาระกิจให้การสนับสนุนทุกด้านการเลี้ยงโคนม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร “โคนมอาชีพพระราชทาน” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระราชกรณียกิจ พระปรีชา พระวิริยะอุตสาหะของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)” ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย จึงทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” จนถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน เพื่อความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร


    
โดย อ.ส.ค. เตรียมจัด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ย้อนรำลึก 60 ปี อ.ส.ค. ในวันที่ 3 -7 มกราคม 2565 ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 3 มกราคม 2565 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


    
รมช. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร ด้วยการให้องค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมให้แก่เกษตรกรไทย “โคนมอาชีพพระราชทาน” ย่างเข้าสู่ 60 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะต้นสังกัดให้การสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง กระจายความเท่าเทียม และเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น


    
ด้าน นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” ได้มีการจัดกิจกรรมภายในงาน อย่างเช่นการจัดนิทรรศการย้อนรำลึก อ.ส.ค. 60 ปี, การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน สัมมนาวิชาการ และการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) เป็นฟาร์มโคนมครบวงจร เปิดให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานจะได้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มได้ โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. นอกจากนี้ภายในงานยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ,ร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยงโคนม, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ที่มาร่วมออกบูธภายในงานครั้งนี้อีกมากมาย


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages