"นิพนธ์"ประชุมทบทวนร่าง พรบ.เข้าชื่อถอดถอนฯ หลังเสนอ กมธ.ตัดม.6(2) และที่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, September 7, 2022

"นิพนธ์"ประชุมทบทวนร่าง พรบ.เข้าชื่อถอดถอนฯ หลังเสนอ กมธ.ตัดม.6(2) และที่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด


    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา    โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนมาตราต่างๆที่ร่างแก้ไขและตัดมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา6(2) ที่กำหนดให้มีการเข้าชื่อเพื่อสอบสวนฯออกทั้งหมดตามที่ประธานเสนอ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบและได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาได้ตรวจสอบรายงานและความถูกต้องก่อนส่งให้สภาผู้แทนฯพิจารณาในวาระ2-3ต่อไป


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages