ม.รามคำแหง แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, April 4, 2022

ม.รามคำแหง แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์


    ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รวม 7 ราย ประกอบด้วยปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต​แห่งชาติ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 

 

    ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการ บริษัท บียอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

 

    ปริญญาศิลปกรรม ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล ได้แก่ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย ศิลปิน ดารา นักแสดง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages