ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/65 ลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, April 22, 2022

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/65 ลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50%


    
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จกลับมาศึกษาเพื่อสานฝันที่ตั้งใจไว้จนสำเร็จการศึกษา โดยลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ทั่วประเทศ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเริ่ม 2 พฤษภาคม นี้

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนมาตลอด 5 ทศวรรษ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ยังคงมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงมีโครงการให้ผู้ที่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาได้กลับเข้ามาเรียน เพื่อสานฝันที่เคยตั้งใจไว้ให้สำเร็จ โดยปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร.

    “9 คณะที่เข้าร่วมการลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”


    
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2565 สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565 สามารถสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 และวันที่30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ที่ ม.ร. (หัวหมาก) พร้อมกับสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University, FB: สวป.ม.รามคำแหง


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages