4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แนะนำการดูแลสุขภาพ ผ่านหนังสือ “Health Brings Wealth” - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, April 4, 2022

4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แนะนำการดูแลสุขภาพ ผ่านหนังสือ “Health Brings Wealth”


    ปัจจุบันเทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังมาแรง จะเห็นได้ว่าผู้คนหันมาสนใจ และใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทำให้เป็นบ่อเกิดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable diseases)

    จากรายงานปี พ.ศ. 2563 จากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่าในแต่ละปี ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประมาณ 41 ล้านคน คิดเป็น 71% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เช่นเดียวกับประเทศไทย ในปีพ.ศ.2562 ที่มีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 76.58% หรือประมาณ 351,880 คนต่อปี เฉลี่ยสูงถึง 44 คนต่อชั่วโมง


    
การเจ็บไข้ได้ป่วยคงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพบเจอ เพราะนอกจากจะเสียสุขภาพกาย สุขภาพจิตแล้ว ยังต้องเสียเวลา เสียงานเสียการ กระทบไปถึงเงินในกระเป๋าอีกด้วย

    การป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การหันมาใส่ใจเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุด ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

    หนังสือ Health Brings Wealth
ถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อรวบรวมความรู้ มุมมอง แง่คิด และประสบการณ์จริงจาก 4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านหัวใจ ด้านสมอง ด้านการออกกำลังกาย รวมทั้ง ด้านโภชนาการและการชะลอวัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทั้งสุขภาพที่ดี (Health) ความมั่งคั่ง (Wealth) และอายุยืนอย่างมีคุณภาพ (Longevity)


    
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof Jiří Dvořák, MD Zurich, Switzerland)ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยซูริค,อดีตประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของ FIFA , ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านประสาทวิทยาและการวิจัยของศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ประจำคลินิก Schulthess เมือง Zurich และเคยดำรงตำแหน่งประธานของคลินิกนี้ มานานกว่า 35 ปีในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและมีผลงานวิจัยจำนวนมากมาย เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องต่างๆ มากมาย

    เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ คุณหมอในฐานะผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ป้องกัน จะมาบอกเล่าถึงข้อดีของ การออกกำลังกาย เพียงแค่บริหารเวลาให้ดี แบ่งเวลามาออกกำลังกาย 30 นาที 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ ก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ในระยะยาว ส่วนผู้ที่ร่างกายมีข้อจำกัดหรือมีอาการบาดเจ็บ ก็สามารถออกกำลังกายได้โดยการรักษาและดูแลที่เหมาะสม


    
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านถัดไป ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เซอร์จิโอ ฟาซิโอ (Prof Sergio Fazio, MD, PhD Portland, Oregon and Tarrytown, New York, US) ศาสตราจารย์วุฒิคุณด้านโรคหัวใจ ประจำ Stanford Universityคุณหมอเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคหัวใจ ณ Knight Cardiovascular Institute ของ Oregon Health & Science University (OHSU) และที่นี่เองที่คุณหมอได้ริเริ่มความร่วมมือเพื่อนำทฤษฎีการรักษาโรคหัวใจแบบป้องกัน (Preventive Cardiology) มาสู่ประเทศไทย

    ภายในหนังสือ Health Brings Wealth คุณหมออธิบายถึงความสำคัญของ หัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เคยได้หยุดพัก การดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ด้วยการหันมาใส่ใจการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเลือกรับประทานอาหารที่ดี คือ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และอาหารที่ไม่มีไขมันอิ่มตัวสูงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ ลดความเครียด อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และอีกหลายวิธี เพื่อรักษาหัวใจให้อยู่ด้วยกันกับเราไปนานๆ


    
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) (Adj Asst Prof Tanupol Virunhagarun, MD Bangkok, Thailand)ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)ดูแลคนไข้ในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ด้านการลดน้ำหนักและควบคุมโรคอ้วนที่มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยทำให้เรื่องควบคุมน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการดูแลสุขภาพ

    คุณหมอแอมป์เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนัก และสนใจในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโรคมากขึ้น โดยการให้ความรู้ผ่านทางการบรรยาย และช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook : Dr Amp Team, Instagram : DrAmp Team, Spotify : Dr.Amp Team, YouTube : DrAmp Team, Website : www.dramp.com เพื่อให้คนได้ปฏิบัติกัน ปัจจุบันมีผู้ติดตาม มากกว่า 750,000 คน

    อีกทั้ง ยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือBest Seller อีกหลายเล่ม อาทิเคล็ดลับชะลอวัย ห่างไกลโรค,กินดี อยู่นาน คือของขวัญชีวิต,สุขภาพดีอายุ 100 ปี คุณก็มีได้, นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต


    
การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโรค เป็นสิ่งที่คุณหมอได้ให้ความรู้ด้วยสำนวนที่อ่านเข้าใจง่าย เน้นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) เพื่อทำการป้องกันและชะลอการเกิดโรค จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต(Lifestyle Medicine)ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารในแต่ละวันที่ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยอาหารที่ดีต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ควบคู่กับการตรวจเชิงลึกทางห้องปฏิบัติการบวกการเจาะรหัสพันธุกรรม เพื่อไขความลับสุขภาพดีที่ลงลึกไปถึงระดับเซลล์ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล

    คุณหมอยังเน้นย้ำอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การนอน เพราะการนอนที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้น มีความสดชื่นและตื่นตัวตลอดทั้งวัน ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


    
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านสุดท้าย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คีธ แบล็ค(Keith L.Black, MD, Los Angeles, California, USA) ศัลยแพทย์ระบบประสาท และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง คุณหมอดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาทและผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมประสาท Maxine Dunitz ของศูนย์การแพทย์ Cedars-Sinai ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ประจำสาขาประสาทวิทยา

    ผลงานของคุณหมอได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยผลงานได้รับการตีพิมพ์กว่า 400 บทความ ประวัติของท่านถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ออกฉายทางโทรทัศน์ The New Explorers อีกทั้ง นิตยสาร Esquire ได้จัดให้ท่านเป็นหนึ่งใน "21 บุคคลที่สำคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21" และคุณหมอยังได้ขึ้นปกนิตยสาร TIME ฉบับพิเศษปี 1997 "Heroes of Medicines." รวมถึงอัตชีวประวัติของคุณหมอได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ Brain Surgeon ในปีพ.ศ. 2552 อีกด้วย

    หนังสือเล่มนี้ คุณหมอ ได้พูดถึงความสำคัญของ สมอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมและสั่งการ การเคลื่อนไหว พฤติกรรม รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกาย


    
สมองมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันและชะลอไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ เพราะในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 50 ล้านคน และเพิ่มจำนวนขึ้นเกือบ 10 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก การดูแลสมองจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลและให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การนอน การมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม รวมไปถึง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สมองได้ทำงาน ตลอดจน การนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการเปิดสมองอีกแนวทางหนึ่ง

    ด้วยประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ผนวกกับงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ทำให้หนังสือ “Health Brings Wealth” เป็นเสมือนกุญแจปลดล็อคสู่การมีสุขภาพดี พร้อม infographic และตัวอย่างการปฏิบัติตนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้และเข้าใจการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง


ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทหลัก ได้แก่


บทที่ 1 Hippocrates บิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่ (Hippocrates on Preventive Healthcare)

บทที่ 2 ตำนาน นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (The Legacy of Dr. Prasert Prasarttong-Osoth)

บทที่ 3 สี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Co-Authors)

บทที่ 4 การออกกำลังกายคือยารักษาโรคที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ (Physical Activity is Your Cheapest Medicine)

บทที่ 5 โภชนาการที่สมดุลคือกุญแจสู่การมีสุขภาพดี (Balanced Nutrition is Key for Your Health)

บทที่ 6 เวชศาสตร์ป้องกันกับโรคหัวใจ สิ่งที่ต้องรู้และต้องทำ (Preventive Cardiology: What you Need to Know and Do)

บทที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพสมองอย่างไรให้ได้ผลดี (Optimizing Brain Wellness As You Age)

บทที่ 8 เวชศาสตร์วิถีชีวิต : 5 เสาหลักเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพของคุณ (Lifestyle Medicine: Five Pillars for Optimizing Your Health)

บทที่ 9 เรื่องราวจากผู้ป่วย (Patient Stories)

บทที่ 10 เมนูเพื่อสุขภาพ (Recipes for Home Cooks)     หนังสือ Health Brings Wealth จัดทำด้วยกระดาษอาร์ตสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 228 หน้า โดยจะเปิดให้สั่งซื้อได้ผ่านทางร้านหนังสือ Asiabook ประเทศไทย และ amazon.com ในราคา 990 บาท และในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กลางเดือนเมษายน 2565 เพราะสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ สุขภาพ ไม่มีอะไรที่มีค่ามากเท่าการมีสุขภาพที่ดี เป็นที่มาของคำว่า “Health Brings Wealth” หนังสือ “Health Brings Wealth” เล่มนี้จึงเหมาะที่จะส่งมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่รักและตัวคุณเอง ส่งมอบกุญแจไขสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพ

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages