"ราเมศ"ชี้ พรรคการเมืองเข้มแข็งเป็นพื้นฐานระบบประชาธิปไตยเข้มแข็ง - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, September 21, 2021

"ราเมศ"ชี้ พรรคการเมืองเข้มแข็งเป็นพื้นฐานระบบประชาธิปไตยเข้มแข็ง

    โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เลคเชอร์ พรรคการเมืองเข้มแข็งเป็นพื้นฐานระบบประชาธิปไตยเข้มแข็ง ยึดหลักอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ชาติ นำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะตัวแทนพรรคที่ได้รับมอบจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ร่วมบรรยาย-อภิปราย การเมืองการปกครองและสถาบันการเมืองไทยในหัวข้อ “ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไทยวันนี้” หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 25 (ปปร. 25) โดยมี ผู้แทนจากพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ร่วมด้วย ผู้ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

    นายราเมศ ได้กล่าวถึงความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไทยวันนี้ ว่า “พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการปกครองในระบบประชาธิปไตย ดังนั้นการที่พรรคการเมืองเข้มแข็งย่อมเป็นพื้นฐานของการมีระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งด้วย พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ มีบทบาทในฐานะตัวกลางในการเชื่อมโยงประชาชน และสมาชิกพรรคเข้ากับสถาบันที่ใช้อำนาจทางการเมือง มุ่งเน้นในการให้ความรู้ทางการเมืองต่อประชาชน สรรหาบุคคลมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยเน้นย้ำถึงความยังยืนของพรรคในความเป็นสถาบันทางการเมืองหนีไม่พ้นที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเข้าเป็นสมาชิก ร่วมในการคิดนโยบายต่างๆ 


    "รากฐานของสถาบันทางการเมืองจะรุ่งเรืองได้จะต้องมีประชาชนที่ค้ำจุนมีส่วนร่วมในทุกเส้นทางเดินของพรรคการเมืองนั้น โครงสร้างของพรรคการเมืองก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยเฉพาะความจำเป็นที่จะต้องให้มีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งในทุกจังหวัดเพื่อให้มีบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสร้างรากฐานให้กับพรรคการเมืองในระดับชาติให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความสนใจนโยบายและวิธีการดำเนินงานของพรรค" โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

    ที่สำคัญความยั่งยืนของพรรค บุคลากรของพรรคจะต้องมีระเบียบวินัย ตระหนักในภาระบทบาทหน้าที่ของตน ยึดหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ยึดกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองสำคัญที่การปฏิบัติ หากยึดอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต คิดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ยึดติดตัวบุคคล ทั้งหมด จะนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง ของประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages