กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้ "สิทธิมนุษยชน" แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, May 28, 2021

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้ "สิทธิมนุษยชน" แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง

    

 

    นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับการดำเนินงานขององค์กร ปี 2564" ซึ่งจัดขึ้นโดย การไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดการไฟฟ้านครหลวง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและระดับประเทศ รวมทั้ง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อการดำเนินงานขององค์กร ตามกรอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งมี ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จำนวนประมาณ 400 คน เข้าร่วม


 

    นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ยังได้แลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดี (Best Practice) ขององค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2562-2563 ในประเภทรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณานำไปปรับใช้กับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages