สสส.เผยประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน 15-59 ปี 37.5 ล้านคน - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, May 1, 2021

สสส.เผยประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน 15-59 ปี 37.5 ล้านคน


   
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ประมาณ 37.5 ล้านคน ใช้ชีวิตในที่ทำงาน 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตถึงร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย

    ดร.ประกาศิต กล่าวว่า สสส. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564 นี้ จึงได้สานพลังกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม” โดยใช้นวัตกรรมที่ได้พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน 4 นวัตกรรม ได้แก่ 1.ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) 2.ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ 3.แพ็กเกจตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคม 14 รายการ และ 4. แอปพลิเคชันให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ควบคู่กับแนวคิด Happy Workplace สร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของคนทำงาน เนื่องจากกลุ่มแรงงานเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้อยู่รอดจึงต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายยกระดับสถานประกอบการเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ 180 แห่ง และอบรมบุคลากรเป็นผู้นำสุขภาพ 600 คน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages