กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดอบรม "ล่ามในกระบวนการยุติธรรม" ครั้งที่ 6 - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, May 26, 2021

กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดอบรม "ล่ามในกระบวนการยุติธรรม" ครั้งที่ 6


     นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ภาษาเมียนมา) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "จรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพของล่าม" นางสาวตูซาร์ นวย จัดทำกิจกรรม workshop ศัพท์ที่ใช้บ่อยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกิจกรรมฝึกปฏิบัติผ่านการแสดงบทบาทสมมติ  โดยมี สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยายให้ความรู้การช่วยเหลือประชาชนในประเด็นต่างๆ

    วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาระบบล่ามในชั้นสอบสวน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งล่ามเป็นตัวกลางที่สำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ จะทำให้ระบบล่ามมีมาตรฐานและสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages