ครม. แต่งตั้ง "สมพงษ์ จิตระดับ" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, May 6, 2021

ครม. แต่งตั้ง "สมพงษ์ จิตระดับ" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.   
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาสังคม) ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

    สำหรับ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผลงานนำเสนอเรื่องปฏิรูปการ ศึกษาโดยเฉพาะผลงานวิจัยต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages