ม.รามฯ รับ นศ.ป.โท บริหารธุรกิจส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, February 2, 2021

ม.รามฯ รับ นศ.ป.โท บริหารธุรกิจส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด


    มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการบริหารธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้- 30 พ.ค.64


    มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารธุรกิจ (กลุ่มที่ 3) รุ่นที่ 1 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ แพร่ อุดรธานี เพชรบูรณ์ และขอนแก่น หลักสูตร 2 ปี 40 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ศึกษาในระบบ Block Course เรียนวันเสาร์วันเดียว (08.00 - 20.15 น.) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่รวมศึกษาดูงาน 135,000 บาท (แบ่งชำระ 6 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์


    ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2564 ที่ www.mba-campus.ru.ac.th หรือขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ สาขาวิทยบริการฯ ที่เปิดรับ และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (จำนวน 800 บาท) ทั้งนี้ให้นำหลักฐาน/เอกสารการสมัครมายื่นต่อคณะกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ด้วย 


    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร 02-310-8226-7 ต่อ 211, Email : mbacampus.ram@gmail.com, www.mba-campus.ru.ac.th หรือที่ Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages