ม.ร. มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, November 26, 2022

ม.ร. มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี


    มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและอุทิศตนในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ โดยมี นายวิทวัส บุญญสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานมอบรางวัล มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

    สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 20 ราย มีดังนี้     คณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 ราย

    นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

    นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

    นายอดิศร ไชยคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ

    นายศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ทนายความหุ้นส่วนและที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

 

    คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 ราย

    นายวิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟังชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI)

    นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Cerafiltec (Thailand) Co.Ltd.

    นายอิทธิกร ตรีบุรุษ ประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด 
    คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 ราย


    นายสุเทพ อารมณ์รักษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

    ผศ.กฤษฎา พรหมเวค อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ผศ.สายฝน บูชา ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

    คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 ราย

    นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการ ภาค 1 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1

    นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย

    นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรดักล์พลัส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
    
    รศ.อดิศร เสวตวิวัฒน์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย

    นายสมพงษ์ ศรีโสวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีกริมเฮลท์แคร์ จำกัด 
    คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ราย


    นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

    รศ.โยธิน แสวงดี รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย

    นางสาวอลิส อาบวารี วิศวกรโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพัฒนา 2549 และผู้ช่วยดำเนินงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 ราย

    นายสมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษาสถาบัน ชลาชล และบริษัทในเครือชลาชล และนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมแห่งประเทศไทย     คณะสื่อสารมวลชน จำนวน 1 ราย

    นายบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหารข่าว ช่องวัน 31No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages