รวมพลังจัดงาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020” ณ ไอคอนสยาม 9-13 ธ.ค.นี้ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, December 9, 2020

รวมพลังจัดงาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020” ณ ไอคอนสยาม 9-13 ธ.ค.นี้


    
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดมิติใหม่ขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพรไทย และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย พร้อมจับมือ เมืองสุขสยาม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ เดินหน้าจัดงาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020” ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น G เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม    
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ไอคอนสยาม


    
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์แผนไทยร่วมกันสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีมาตรฐาน อาทิ นวดไทย การอบ การประคบ สปาเพื่อสุขภาพ น้ำพุร้อน การใช้สมุนไพรไทยที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยการเชื่อมโยงการรักษากับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยนอกจากจะเดินทางมาเพื่อรักษาสุขภาพและพักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ก็ยังได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วย

    นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) อนุญาตให้นำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ มีมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในหลายพื้นที่ของประเทศ นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่รักสุขภาพเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ระดับโลกอย่างแท้จริง


    ทางด้าน นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ภายใต้การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ได้พบกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกัญชา ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ซึ่งกรมการท่องเที่ยวมีแผนงานสำคัญที่ต้องการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาโดยตลอด จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์แผนไทยสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยนำเสนอการบริการเพื่อสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การจับคู่ธุรกิจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกัญชารวมถึงการจัดนิทรรศการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว


    
ขณะที่ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการสุขสยาม ณ ไอคอนสยามกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของเมืองสุขสยามที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการเนรมิตพื้นที่บริเวณลานเมือง 1-2 ให้เป็นพื้นที่การจัดงานที่รวบรวมความมหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) ของไทย 4 ภาค โดยพร้อมเปิดบ้านให้สัมผัสธรรมชาติ วิถีชุมชน วัฒนธรรม และเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ และภายในงาน สายการบินแอร์เอเชียร์จัดแพคเกจตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ เที่ยวเมืองไทยบินไปกับแอร์เอเชียโปรโมชั่นพิเศษ! เฉพาะในงานสำรองเส้นทางบินในประเทศทุกเส้นทาง ลดทันที 100 บาท และสายการบินไทยสมายล์ ใจดีมอบโค้ดส่วนลดบัตรโดยสาร 10% สำหรับจองผ่านออนไลน์เส้นทางในประเทศ ซึ่งถือเป็นการหลอมรวมสิ่งดีงามของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้บริโภค ให้ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวข้ามอุปสรรคและส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ร่วมกัน

    ขอเชิญสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย บริการเป็นเลิศ และเลือกซื้อแพคเกจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในราคาเที่ยวปันสุข พร้อมชม ชิม และร่วมกิจกรรมอัตลักษณ์วิถีถิ่นจาก 4 ภาค ที่ทุกจังหวัดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่งาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020”ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม2563ณ ลานเมือง 1-2 ชั้น G เมืองสุขสยาม ไอคอนสยามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2658-1000 หรือ www.sooksiam.comและเฟซบุ๊ก :sooksiam 

 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages