ส.ส.ชื่นชมความสำเร็จ "สสส." คว้ารางวัลมากมาย สร้างความเข้มแข็งชุมชน-ช่วยเศรษฐกิจฐานราก - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, December 8, 2022

ส.ส.ชื่นชมความสำเร็จ "สสส." คว้ารางวัลมากมาย สร้างความเข้มแข็งชุมชน-ช่วยเศรษฐกิจฐานราก


    สสส. แจง รายงานประจำปี 2564 ส.ส. ชื่นชมความสำเร็จ คว้ารางวัลทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งชุมชน-ช่วยเศรษฐกิจฐานราก แต่ให้เร่งขยายผล ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น จี้เร่งช่วยแก้ยาเสพติด

    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 16 วาระรายงานประจำปี 2564 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นผู้ชี้แจง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ร่วมอภิปรายและเสนอแนวทางการทำงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่ สสส. จำนวนมาก


    
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตลอด 20 กว่าปี สสส. ได้รับรางวัลทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีผลงานมากมาย ทั้งการณรงค์ลดการบริโภคเหล้า บุหรี่ ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงปีหลังมีผลงานที่โดดเด่นมาก ด้านการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรบูรณาการการทำงานกับกระทรวงศึกษาธิการ สภาเด็กและเยาวชน รณรงค์ป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วย


    
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. เป็นสิ่งที่งดงามของประเทศไทย การทำงานหลายอย่างประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า สามารถเปลี่ยนทัศนคติของสังคม จากเดิมที่กลัวว่าหากปลอดเหล้างานจะไม่คึกคัก ขายของไม่ได้ แต่เมื่อจัดขึ้นจริงกลับทำให้มีคนเที่ยวงานมากขึ้น เพราะรู้สึกปลอดภัย เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุขภาพ ที่ทำงานร่วมกับหลากหลายเครือข่าย มีผลงาน อาทิ เทศกาลปลอดเหล้า ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า ปัจจุบัน สสส. ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ ท้องถิ่นยังคงเป็นเจ้าภาพดำเนินการเอง แต่ สสส. ต้องปรับการทำงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอด้วย


    
นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมและให้กำลังใจ สสส. ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพที่บูรณาการกับทุกภาคส่วนทุกระดับ หลายงานเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ทำให้เกิดต้นแบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมจำนวนมาก เช่น ประเด็นผู้สูงอายุ มีโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการธนาคารเวลา ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการธนาคารใบไม้ ที่นำใบไม้ผสมกับมูลสัตว์ ผลิตเป็นปุ๋ย ไม่เพียงแค่เกิดรายได้ แต่ช่วยลดปัญหา PM2.5 จากการเผาอีกด้วย


    
นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สสส.จัดทำสื่อที่เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะประเด็นรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน จึงอยากให้มีการเผยแพร่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ สสส. ดำเนินงานบุญปลอดเหล้าได้ดี แต่ไม่อยากให้มีเฉพาะพื้นที่ต้นแบบ ควรกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น พื้นที่อีสาน ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ซึ่งมีงานบุญทุกเดือน และเกือบทุกงานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายประเด็นการทำงานของ สสส. เรื่องยาเสพติดที่มีการระบาดหนัก เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานวิจัยว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้ โดย สสส. ได้ยืนยันว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระดับประชากรที่สูบเอง ขณะที่มีผลชี้ว่า มีส่วนให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ มากขึ้นในหลายประเทศซึ่งแผนควบคุมยาสูบ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เผยแพร่ผลกระทบทางสุขภาพของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages