นายกฯ ยืนยันรัฐบาลมุ่งผลักดันพลังสตรี ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, March 8, 2022

นายกฯ ยืนยันรัฐบาลมุ่งผลักดันพลังสตรี ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

    ​นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลปี 2565 ยืนยัน รัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันพลังของสตรี ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ขอบคุณ พม.-ทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญเสริมสร้างศักยภาพหญิงไทย ยกระดับสิทธิ คุ้มครอง ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในทุกมิติ

    เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 โดยมีรูปแบบการจัดงานในลักษณะ Hybrid Conference ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ จำนวน 58 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่นๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม

    นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของผู้หญิงและจัดงานวันสตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องบทบาทต่าง ๆ ของผู้หญิง และสร้างความเสมอภาคในทุกมิติ อีกทั้งยังมุ่งมั่นผลักดันพลังของสตรีให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยการยกระดับสวัสดิการสตรี ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาส และการลดภาระต่าง ๆ ของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีทั่วประเทศและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

    นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นทุกองค์กร ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีผู้เสียสละเพื่อสังคม และขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทุกหน่วยงาน ตลอดจนภาคีทุกภาคส่วน ที่เป็นกำลังสำคัญเสริมสร้างศักยภาพของหญิงไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งมั่นยกระดับสิทธิ คุ้มครอง และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในทุกมิติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรณรงค์และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนและให้ความสำคัญตลอดมา 

    นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยในการใช้สื่อโซเชียล เน้นย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลอย่างมีภูมิต้านทาน ใช้หลักคิด พิจารณา ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสตรีไทย และพี่น้องผู้ต้องขังหญิง โดยขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ มุ่งมั่นฝึกฝนทักษะอาชีพที่เป็นประโยชน์ และตั้งปณิธานในการทำความดี เพื่อนำความรู้ที่สะสมไว้มาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป และเชื่อมั่นว่าพลังของสตรีจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้สังคมสงบสุข และปลอดภัย

    หลังจากพิธีมอบรางวัลฯ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภายใต้การกำกับดูแลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานจากกลุ่มสตรีต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านสันทองหลวง อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากกระจูด จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากใบเตยหนามจังหวัดศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากผักตบชวา จังหวัดอ่างทอง กระเป๋าสานกระจูดเพนท์จากจังหวัดสงขลา และผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบผลิตภัณฑ์จากร้านโกดังชาบู ซึ่งเป็นร้านค้าที่ประสบปัญหาและกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เข้าไปดูแลฟื้นฟูกิจการ ให้ความรู้ด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย

ที่มา thaigov.go.th


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages