สสส.ดึงกูรู อบรม "จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน" ดูแลผู้ป่วยโควิด - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, August 17, 2021

สสส.ดึงกูรู อบรม "จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน" ดูแลผู้ป่วยโควิด


    สสส.ดึงบรรดาผู้เชี่ยวชาญจาก ศิริราช-รามาฯ ม.มหิดล คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง ใน 30 พื้นที่ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เสริมแกร่งดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว พร้อมต่อยอดทบทวนความรู้ผ่าน“อีเลิร์นนิ่ง” ม.เชียงใหม่ รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์การันตี

    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวในการอบรมออนไลน์หลักสูตรแนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ว่า สสส. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส.จัดอบรมหลักสูตรแนวทางจัดตั้งศูนย์แยกกันตัวในชุมชนให้แก่แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (CCF) ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร หรือจิตอาสาในชุมชน รวมถึงบุคลากรในศูนย์ฯ จากพื้นที่การทำงาน 30 แห่ง ใน 30 พื้นที่ ภายใต้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ โดยเป็นการจัดอบรมออนไลน์ สอนสดผ่านระบบzoom เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 24 สิงหาคม 2564 แบ่งเป็นทฤษฎี 2 วัน และฝึกปฏิบัติงานจริงในชุมชน (Community Experience) ให้คำแนะนำปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ (Line Group Supervision) 6 วัน จากนั้นจะจัดให้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน


    
“การอบรมฯ ถือเป็นประโยชน์ร่วมกันที่ สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนแก้ไขปัญหาโควิด-19 ด้วยการขยายพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาด และรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง เป็นการแบ่งเบาระบบสาธารณสุขให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดีขึ้น โดยเป็นการนำร่องอบรมให้กับชุมชนพื้นที่ที่มีความพร้อมสามารถนำแนวทางจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนไปปรับใช้และปฏิบัติงานได้จริงต่อไป”ดร.สุปรีดา กล่าว


    
รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) กล่าวว่า สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษภายใต้ สสส. มีพันธกิจพัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ การพัฒนาวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่ระดับสากล ได้จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนขึ้น นอกจากจะมีผู้เชียวชาญด้านต่างๆ เป็นวิทยากรอบรมแล้ว สสส. ยังร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทำหลักสูตรแนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ผ่านระบบ e-learning ในเว็บไซต์ https://www.lifelong.cmu.ac.th/โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปทบทวนการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบประเมิน เพื่อรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ( e-certification) จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย


    
“ช่วงเวลา 8 วัน ในการอบรมฯ จะมีตั้งแต่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชุมชนที่มีการตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน หลักสูตรแนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยที่ควรเข้ารับการดูแลในศูนย์แยกกักตัวฯ การส่งต่อผู้ป่วย การช่วยเหลือดูแลทางด้านสังคม อาชีพ และการฟื้นฟูขั้นตอนการเข้าสู่ระบบศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและข้อปฏิบัติของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เมื่อไรกลับบ้านได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน การดูแลด้านจิตใจผู้ปกครอง ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ระบบ Home Isolation”รศ.ดร.นพ.นันทวัช กล่าว 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages