ผู้ว่าฯ เพชรบุรี จับมือ 26 หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานบุญประเพณี ปลอดเหล้าปลอดภัย - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, July 27, 2023

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี จับมือ 26 หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานบุญประเพณี ปลอดเหล้าปลอดภัย


    
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมยงค์ นพคุณ กศน.จังหวัดเพชรบุรี นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้โอวาทกล่าวคำนำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้จัดการเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันตก นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สื่อมวลชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม


    
นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า หน่วยงานภาคีความร่วมมือจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันตกและสำนักงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการร่วมกันจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงในจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานสถานศึกษา เครือข่ายเยาวชนให้มีความตระหนักในเรื่องโทษพิษภัยและป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ สร้างนวัตกรรมวิถีใหม่ ค่านิยมในงานเทศกาล งานบุญประเพณี ปลอดสุราและบุหรี่ ลดแรงสนับสนุนการดื่ม เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจแอลกอฮอล์และบังคับใช้กฎหมาย 


    ทั้นี้ 
มีหน่วยงานภาคีความร่วมมือเข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ 8 อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ปภ.เพชรบุรี คุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages