ThaiHealth Academy สสส.–สปสช.–สช.–กทม. สานพลัง ปั้น“นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ” - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, October 30, 2023

ThaiHealth Academy สสส.–สปสช.–สช.–กทม. สานพลัง ปั้น“นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ”


    
เสริมองค์ความรู้ ขยายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำร่อง 22 เขตใน กทม.


    เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2566 กรุงเทพฯ ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย ผู้จัดการฝ่าย สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดย ThaiHealth Academy เข้าร่วมจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการกองทุนฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน กว่า 60 คน จัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านสร้างเสริมสุขภาวะ เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการทำงาน ในรูปแบบวิธีคิดกรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันฯ พัฒนากลไก สานพลังองค์กรภาคีเครือข่าย ขยายผลให้ชุมชนเข้มแข็ง และจัดการปัญหาได้เอง


    
“การจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ ThaiHealth Academy ใช้เครื่องมือ OKR (Objective Key Result) คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย และกำหนดตัววัดผล เป็นองค์ความรู้การดำเนินงานสร้างสุขภาวะของ สสส. จัดอบรมทั้งหมด 3 ระยะ คือ 1.ระดมความคิด นำเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2. วิธีการเขียนโครงการ สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ พร้อมแนะนำรูปแบบการเขียนโครงการนำเสนอกองทุนฯ 3. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์จากโครงการที่นำเสนอ เน้นสร้างผลลัพธ์ให้ผู้เข้าอบรม ยกระดับความสามารถ มุ่งสู่นักขับเคลื่อนสุขภาวะ (Health Promoter) เข้าใจถึงกระบวนการทำงานกองทุนหลักประกันฯ ทั้งนี้ ThaiHealth Academy ยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 50 หลักสูตรทั้งสำหรับองค์กร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ www.thaihealthacademy.com” ดร.บุษบงก์ กล่าว


    
ดร.ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกลไกประชาชนสุขภาพดี โดยบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ เน้นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในปี 2567 ตั้งเป้าหมายส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี เพิ่มขึ้น 80% จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีหน่วยงาน และประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง แต่บางครั้งติดปัญหา เช่น วิธีการเขียนโครงการเพื่อนำเสนอกองทุนฯ เครื่องมือบริหารเป้าหมาย กระบวนการสู่ผลสำเร็จ การอบรมครั้งนี้ จะเป็นตัวเสริมสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพ ความเข้าใจการทำงาน สร้างเป้าหมายร่วมกันมากขึ้น หลังเสร็จสิ้นการอบรมครบทั้ง 3 ระยะ จะดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประจำโครงการ 3 คน ต่อ 1 เขตพื้นที่ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานองค์กร ประชาชนที่สนใจจัดตั้งโครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนิน นำร่อง 22 เขตในพื้นที่ กทม. ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มากขึ้น
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages